In aeternum Fil! Linui Saldukui

Šiandien, rašydamas tau laišką į anapus,
Aš nepriminti negaliu,
Kad šio gyvenimo gražiausiąjį etapą
Praleidom žemėje kartu.
(V. Mačernis „Laiškas mirusiam draugui”)


Korporacija „Neo-Lithuania“ liūdi netekusi filisterio dr. Lino Salduko. Šiandien šeima prarado brangų sūnų, draugai – jautrų ir šiltą bičiulį, kolegos – atkaklų mokslininką.

Nuoširdžiai užjaučiame Lino tėvelius ir artimuosius. Ir tikrai, nėra tokių žodžių, kuriais galėtumėme apsakyti netekties paliktą skausmą. Nėra tinkamų žodžių ir jam numaldyti... Išliūdėkime ir guoskimės, jog gyvuosius apiplėšus mirtis per silpna, kad pasiglemžtų prisiminimus ir žmogaus nudirbtus darbus. Nebūties nebus, Linai.Linas Saldukas pašarvotas laidojimo namuose „Liūdinga“ (Vytauto pr. 44A).
Rugsėjo 4 d. 9 val. vyks šv. mišios Kauno Arkikatedroje, 14 val. bus laidojamas Karmėlavos kapinėse.